Kentsel Dönüşüm İşlemleri

  • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve bu kanun uyarınca ilgili bakanlık tarafından yayınlanan Uygulama Yönetmeliği uyarınca yürütülen işlemledir. 
  • Rezerv alan, riskli yapı ne demektir?. Riskli yapı süreci ve Yıkım süreci nasıl yürütülür?., Değerlendirme raporu nasıl ve kimden alınır?. Kira ve kredi yardımı ve desteğinin şartları nelerdir?, Arsa malikleri toplantı çağrısını kim  ve nasıl yapar?, 2/3 çoğunluk ne demektir?., 1/3 azınlığın hakları nelerdir?., Pay satışı nasıl gerçekleştirilir?, İhaleye kimler iştirak edebilir?., gibi bu ve benzeri soru ve sorunlara uygulamadan edindiğimiz tercübelerimiz doğrultusunda pratik ve teorik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.