Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

  • Gayrimenkul alım satımına ilişkin sözleşmeler
  • Gayrimenkul odaklı projeler öncesi hazırlıklar çerçevesinde gayrimenkulün fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler
  • Tahsisli hazine arazilerinin yer aldığı projelerin denetimi
  • Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinimleri noktasında danışmanlık ve temsil
  • Yatırımcıların ve gayrimenkul sahiplerinin gayrimenkul alımı ve satımı sürecinde ihtiyaç duyduğu her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunlar hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri
  • Kiralama hukuku konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi ve ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi
  • İpotek işlemleri tesisi
  • Bina izinleri,yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri
  • Uluslararası ve yerel inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,ihaleler,finans,inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi