Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

  • Tahsisli satışlar
  • Yerel ve Uluslararası firmalar arasındaki stratejik ortaklıklar
  • Hisse alım ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanıp müzakere edilmesi
  • İlgili makamlar ve kurullara gerekli başvuruların yapılması
  • Birleşme ve devralmanın her aşamasında hukuki ve stratejik danışmanlık verilmesi
  • Resmi başvuruların yapılarak yürütülmesi
  • Kredi anlaşmaları ve mali kuruluşlar ile bağımsız denetçi firmalarla yapılan anlaşmaların müzakere edilmesi ve hazırlanması
  • Uluslararası müvekkillerin,halka açık ve özel Türk şirketlerinde blok hisse alımlarında danışmanlık hizmetler