Dış Ticaret Ve Gümrük Hukuku

  • Uluslararası alım-satım sözleşmeleri
  • Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri
  • Uluslararası taşımacılık, mal bedeli döviz hareketleri (kambiyo), ihraç kayıtlı alış ve satışlar
  • Ulusal işleme ve yatırım teşvik rejimi
  • Ülkeye giren ve ülkeden çıkan malların Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyon No'sunun (GTİP), miktarının, kıymetinin ve menşe ülkesinin hatalı beyan edilmemesi ve bu  yüzden ortaya çıkacak ağır gümrük vergi ve cezalarının önlenmesi
  • Muafiyetler
  • Gümrük vergileri konusunda çıkan uyuşmazlıkların çözümü
  • Gümrük Kanunu kapsamında her tür danışmanlık hizmeti ile gümrük idareleri önünde temsil