Sigorta ve Taşıma Hukuku

  • Sigorta şirketlerinin kurulması ve faaliyetlerinin izlenmesi
  • Sigorta şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili her alanda hukuki destek
  • Emeklilik, sağlık sigortası,kasko sigortası,trafik sigortası, özel sigorta, can sigortası, yeni değer sigortası,hayat sigortası, yangın sigortası, hırsızlık sigortası ve diğer sigortalarla ilgili hukuki sorunların çözümü
  • Yerli ve yabancı müvekkileri sigorta şirketleri ile  çıkabilecek uyuşmazlıklar noktasında temsil