Uyuşmazlıkların Dava Ve Tahkim Yoluyla Çözümü

  • Finansal ortaklıklar noktasında danışmanlık hizmetleri ve temsil
  • Yerel ve yabancı sermayeli şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri
  • Uluslararası finans kuruluşları ve fonlarının Türkiye’deki perakende satış ve tüketim sektörlerinde sermaye yoluyla yatırımlarında temsil
  • Başlangıç yatırımları ve şirketten çıkış işlemlerinde her tür hukuki destek
  • Uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması
  • Uluslararası tahkim hükümleri içeren sözleşmeler ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi hususunda hukuki danışmanlık hizmeti