Doğrudan Yabancı Yatırımlar

  • Kurumsal birleşme, devralma konularında olduğu gibi aynı zamanda şirket, şube veya irtibat bürosu kurma ve açma konularında danışmanlık hizmeti
  • Uzman proje yönetimi, yasal ve mali durum tespiti, yasal dökümanların düzenlenmesi ve karşı tarafla profeyonel görüşmelere katılım
  • Uluslararası bankalar, finans kuruluşları, yatırım fonları, sermaye yatırımcıları ile orta ölçekli işletmelere danışmanlık hizmeti verilmesi ve Serbest Ticaret Bölgesi faaliyetlerinde, devlet organları önünde izinlerin ve teşviklerin alınmasında temsil edilmesi.